Rok duszpasterski

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez wspólnotę kościoła, ma być zapewnienie atmosfery do prawdziwego i nowego poczucia wiary, zastosowanie wsparcia misyjnego na potrzeby ponownej nauki. Powinien również ukazać wspólnotowe zobowiązanie do ponownego odkrycia oraz nauk zasadniczych treści wiary, które stanowią element w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm powinien być też prawdziwym elementem umacniania w wierze, głównie dla ludzi, którzy dbają o zrozumienie prawdy wiernych.

Do podstawowych czynności liturgicznych zaliczają się: składanie ofiar, modlitwa, odnowy i ablucje, a także inne metody oddawania czci bóstwom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie upamiętniać nowiną o zbawieniu, męki i zmartwychwstanie Chrystusa, a także rozwijać wspólnotę wierzących. Liturgia liturgia jest realizowana przez pełne zgromadzenie, chociaż przewodnie role są zazwyczaj zarezerwowane dla ludzi w odpowiedni sposób wyświęconych.

Przed wielkimi uroczystościami religijnymi duchowni zapraszają na nauki poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) nadchodzącego święta. Każde święto łączy się z wybraną zasadą religii, związek między wiarą, życiem codziennym oraz liturgią. Silne doznanie liturgii jest oparte na łączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą.